Kredyt bankowy - umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Bank zobowiązuje się udostępnić określoną kwotę na określony cel oraz czas a kredytobiorca zobowiązuje się korzystać z kredytu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz do zapłacenia kwoty zebrane, wraz z uwzględnieniem w formie opłat bankowych i odsetek. Na podstawie tej definicji kredyt postrzegany jest jako specyficzny rodzaj stosunków umownych, którego charakterystyczne cechy to: zwinność, szybkość i odsetek. Stroną dominującą w stosunku do kredytobiorcy kredytu jest bank, który określa warunki kredytu i jest uprawniony do kontroli jego wykorzystania oraz uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej, ale nie jest zobowiązany do udzielenia kredytu, nawet jeżeli osoba ubiegania się o kredyt ją posiada. Kredyt występuje jedynie w formie bezgotówkowej, w formie zapisu na rachunku. Prawo jedynie pożyczki banków, a środki na ten cel pochodzą z depozytów bankowych powierzone przez klientów, dlatego umowy kredytowe reguluje prawo bankowe. W zależności od okresu kredytowania możemy wyróżnić kredyty krótkoterminowe (do 1 roku), średnie (od 1 roku do 3 lat) i długoterminowe (powyżej 3 lat).
jaki kredyt Kamieniec-Wroclawski
pożyczki gotówkowe przez internet Kamieniec-Wroclawski
kredyty samochodowe oprocentowanie Kamieniec-Wroclawski
kredyt mieszkaniowy bzwbk Kamieniec-Wroclawski
dobra pożyczka forum Kamieniec-Wroclawski
dnb nord kredyt hipoteczny Kamieniec-Wroclawski
kredyty gotówkowe kalkulator Kamieniec-Wroclawski
kredyt bez zarobków Kamieniec-Wroclawski
kredyt forum Kamieniec-Wroclawski
kredyty kalkulator Kamieniec-Wroclawski
kredyty lukas bank Kamieniec-Wroclawski