Kredyt bankowy - umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Bank zobowiązuje się udostępnić określoną kwotę na określony cel oraz czas a kredytobiorca zobowiązuje się korzystać z kredytu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz do zapłacenia kwoty zebrane, wraz z uwzględnieniem w formie opłat bankowych i odsetek. Na podstawie tej definicji kredyt postrzegany jest jako specyficzny rodzaj stosunków umownych, którego charakterystyczne cechy to: zwinność, szybkość i odsetek. Stroną dominującą w stosunku do kredytobiorcy kredytu jest bank, który określa warunki kredytu i jest uprawniony do kontroli jego wykorzystania oraz uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej, ale nie jest zobowiązany do udzielenia kredytu, nawet jeżeli osoba ubiegania się o kredyt ją posiada. Kredyt występuje jedynie w formie bezgotówkowej, w formie zapisu na rachunku. Prawo jedynie pożyczki banków, a środki na ten cel pochodzą z depozytów bankowych powierzone przez klientów, dlatego umowy kredytowe reguluje prawo bankowe. W zależności od okresu kredytowania możemy wyróżnić kredyty krótkoterminowe (do 1 roku), średnie (od 1 roku do 3 lat) i długoterminowe (powyżej 3 lat).
kredyt hipoteczny stokrotka Kuczbork-Osada
kredyt gotówkowy gdzie Kuczbork-Osada
forum kredyty Kuczbork-Osada
kredyt bank placówki Kuczbork-Osada
kredyty hipoteczne opinie Kuczbork-Osada
kredyt hipoteczny pkobp Kuczbork-Osada
lukas kredyt hipoteczny Kuczbork-Osada
kredyty hipotetyczne Kuczbork-Osada
kredyty pod weksel Kuczbork-Osada
kredyt refinansowy ranking Kuczbork-Osada
pko bp kredyty gotówkowe Kuczbork-Osada